ระบบสร้าง QR Code

PHP QR Code


You can provide data in GET parameter: like that

Data:   ECC:   Size:  

BENCHMARK
till after_raw: 0.375859s
till after_filler: 0.049492s
till after_mask: 0.104848s
till after_encode: 0.000024s
till finish: 0.002656s
TOTAL: 0.532879s

ไม่ต้องรอโฆษณา ไม่มีเปลี่ยนเส้นทาง URL ไม่หมดอายุ