ระบบสร้าง QR Code

PHP QR CodeData:   ECC:   Size:  

BENCHMARK
till after_raw: 0.261374s
till after_filler: 0.007544s
till after_mask: 0.063774s
till after_encode: 0.000024s
till finish: 0.002081s
TOTAL: 0.334797s

ไม่ต้องรอโฆษณา ไม่มีเปลี่ยนเส้นทาง URL ไม่หมดอายุ