นับตั้งแต่เครือข่ายพนักงานราชการไทย (คพร.)
ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาก่อนปี พ.ศ. 2558 จวบจนถึงปัจจุบัน ผ่านการบริหารงานของประธานและคณะกรรมการบริหาร มาหลายยุค หลายสมัย จนถึงปัจจุบันนี้ ภายใต้การนำของท่านประธานเครือข่ายฯ (นายปรารถนา โพธิ์ดี) สังกัดกระทรวงแรงงาน ก็ได้ขับเคลื่อนภารกิจงานต่าง ๆ ที่สำคัญในทุกเรื่องมาจากคณะกรรมการบริหาร ชุดเดิม (ครบวาระ) ภายใต้การนำของคุณสมคิด โตสวงษ์ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น ถือว่าเป็นการส่งต่อการทำงานที่สำคัญในเรื่องต่าง ๆ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้
ทางคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ ที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง เต็มที่มากที่สุด เสียสละความสุขส่วนตัว เวลาว่างส่วนตัวของตนเอง ประชุมทีมงานเป็นประจำเดือนทุก ๆ เดือน
เข้ามาทำงานจิตอาสาเพื่อพนักงานราชการทั่วประเทศ แบบไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่อะไรเพิ่มขึ้น ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดใด แต่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเวลา พวกเราทีมงานทุกคนที่มารวมตัวกันจากหลายสังกัดกรม กระทรวง หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า ก็ไม่เคยย่อท้อต่อแรงกดดันอะไรหลาย ๆ อย่าง ยังคงปักหลักมุ่งมั่นขับเคลื่อนข้อเรียกร้องต่าง ๆ ให้นำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
เพื่อใคร เพื่อพวกเราอาชีพ "*"พนักงานราชการ"*" ทั้ง 19 กระทรวง 1 สำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ข้อเรียกร้องต่าง ๆ มีแนวทางที่ดีมากยิ่งขึ้น หลายสิ่งอย่างทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ รัฐบาล , คณะรัฐมนตรี , กระทรวงการคลัง , กรมบัญชีกลาง , สำนักงบประมาณ , สำนักงาน ก.พ. เป็นต้น ได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ เพื่อพวกเราชาว พรก. ตามข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเรื่องเสนอไปแล้วนั้น
***** ทางเครือข่ายพนักงานราชการไทย (คพร.)
ไม่ต้องการสิ่งอื่นใด นอกจากกำลังใจที่ดีจากสมาชิก พรก. ทุกท่าน ทุกสังกัด ทั่วประเทศ ทุกกรม กระทรวง จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า ขอให้พนักงานราชการทุกท่าน
ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนทุกภารกิจการขับเคลื่อนของพวกเราทีมงาน ส่งต่อ แชร์ต่อ บอกต่อ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน ช่วยเหลือกันและกันเท่าที่ท่านเองพึงจะกระทำได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับ ขอขอบคุณครับ

 

Admin007

Print

We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้