เปรียบเทียบสิทธิ 2 กองทุน
หากผู้ประกันตน มาตรา 33
เสียชีวิตได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง 😇

🔹 กองทุนเงินทดแทน
คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน
👉🏼 ค่าทำศพ 50,000 บาท
👉🏼 เงินทดแทน ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน (20,000 บาท) 10 ปี

🔹 กองทุนประกันสังคม
คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงาน
👉🏼 ค่าทำศพ 50,000 บาท
👉🏼 เงินทดแทน
ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน (ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน) x 4 (ก่อนผู้ประกันตนเสียชีวิตมีการส่งเงินสมทบ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี)
👉🏼 เงินทดแทน
ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน (ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน) x 12 (ก่อนผู้ประกันตนเสียชีวิตมีการส่งเงินสมทบตั้งแต่ 10 ปี)

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Print

We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้