ระบบลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพรเข้าสู่เว็บไซต์
ข้อความถวายพระพร

ระบบลงนามถวายพระพร ข้าพระพุทธเจ้า จักรกฤษณ์ ทรัพย์ศาสตร์
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 09/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า วิภาวรรณ ศรีสุเพชรกุล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 07/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าปิยะพร อาทธิตสมาสัย
ตำแหน่ง คณะกรรมการกาชาด
หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 07/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะพร อธิตสมาสัย
ตำแหน่ง คณะกรรมการกาชาดจังหวัดนครปฐม
หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 07/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุพารัตน์ กาวิละ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 07/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเรียวฟาง เจริญฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 07/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นิภาพร กองศรี
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 07/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวนีย์ ปานาม
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 กรมทางหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 07/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวนีย์ ปานาม
ตำแหน่ง พรักงานธุรการ
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 กรมทางหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 07/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นาย​คณิต​ จิตรา​ทร​
ตำแหน่ง นักทรัพยากร​บุคคล​
หน่วยงาน รพ.สวรรค์​ประชา​รักษ์​
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 07/05/2024